Partner Events

De RoHS 2-richtlijn en zijn betekenis voor uw bedrijf

Date:
Monday, April 23, 2012
Info:

Agoria nodigt u uit voor een workshop over de vorig jaar gepubliceerde nieuwe RoHS-richtlijn 2011/65/EU (“RoHS 2”), waarvan de praktische toepassing start in 2013. Deze workshop vindt plaats op maandag 23 april.

De RoHS2-richtlijn verbiedt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in alle producten die afhankelijk zijn van elektriciteit om een beoogde functie te vervullen.

U krijgt tijdens deze workshop een overzicht van de vereisten van RoHS 2 en de fundamentele wijzigingen die werden doorgevoerd ten opzichte van de initiële RoHS-richtlijn, zodat u uw strategie voor productconformiteit hierop kunt afstemmen.

Met de herziening van de RoHS richtlijn werden een aantal fundamentele wijzigingen doorgevoerd, onder andere wat betreft het toepassingsgebied, de verantwoordelijkheden van de economische operatoren (fabrikanten, importeurs, distributeurs) en de (nieuw ingevoerde) CE-markering. Zo wordt het toepassingsgebied in fasen uitgebreid tot alle producten die afhankelijk zijn van elektriciteit om één van hun functies te vervullen.

Er is geen onmiddellijke uitbreiding van de lijst van substanties met gebruiksbeperkingen, maar er wordt wel een methodologie ingevoerd om deze lijst uit te breiden. Basisprincipes die gekend zijn uit andere richtlijnen (zoals machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijn, …), zoals de verklaring van overeenstemming en CE markering, worden in RoHS 2 ingevoerd. Tevens worden de verplichtingen voor alle marktspelers (fabrikant, importeur, distributeurs) verduidelijkt.

Date:
Tuesday, March 27, 2012
Info:

“Back to the future” : de kracht van technologie, service en flexibiliteit van NEVAT EMS bedrijven.
Het thema wordt belicht vanuit de toekomstige trends in technologie en business model.

Op 27 maart 2012 wordt het derde EMS congres voor de elektronica-industrie gehouden.

De congresdag wordt georganiseerd door de EMS-groep (Electronic Manufacturing Services) van NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering). De sectorgroep is zodanig georganiseerd dat zij naast actualiteiten in de sector ook van Technologie & Innovatie een belangrijk speerpunt heeft gemaakt, hiervoor werkt de groep met een eigen Technologie Groep.

Het doel is om alle partijen die actief zijn binnen de professionele elektronicabranche bij elkaar te brengen, zowel OEM-bedrijven, System Suppliers, System Developers, EMS-bedrijven, toeleveranciers evenals dienstverleners.

Een steeds belangrijkere vraag in de keten is het transparant maken van de toegevoegde waarde: van ontwikkeling tot sustaining. In de huidige turbulente markt gaat het allang niet meer alleen om de kale kostprijs van een product; flexibiliteit, life-cycle management, service maar zeker ook technologie zijn van onderscheidende waarde geworden en gebleken. Waar een aantal jaren geleden de markt nog wel eens “rücksichtslos” dacht dat de beste productie-faciliteiten in de far-east lagen, wordt nu feitelijk gekeken naar onderwerpen als seriegrootte en technologische onderscheidbaarheid. Daarbij komt de laatste periode steeds sterker naar voren dat Nederlandse EMS bedrijven bijzonder goed gepositioneerd zijn om hoogwaardige kwaliteit te leveren tegen een daarbij behorende marktconforme prijs!

Wij zullen hier tijdens het congres nadrukkelijk met praktijkvoorbeelden op inzoomen.

Het dagvoorzitterschap zal in handen zijn van Jan van Setten (o.a. bekend van het boek de Klantenfluisteraar). Het eerste bedrijf als spreker is al vastgelegd: Siemens Nederland, onderwerp zal zijn “waardecreatie in good-old Europe”.

Date:
Thursday, March 15, 2012
Info:

Hoe krijg je de benodigde elektronica in de beschikbare ruimte, hoe zorg je voor betrouwbare aansluitingen, wat zijn de beste keuzes voor wat betreft materialen. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er voor de fabricage van printplaten. Wat is de roadmap van de technolgie aanbieder, maar evenzo wat is de roadmap van de hightech industrie.
Zomaar een aantal vragen waar ontwikkelaars, systemintegrators en purchase managers mee geconfronteerd worden. Daarom organiseert Q.P.I. op 15 maart 2012 op de high tech campus een technologie dag met het thema „Bijpraten over printplaten”

Klik hier voor meer info.

Date:
Thursday, June 9, 2011
Info:

Techwatch organiseert op 9 juni 2011 de vierde editie van de Bits&Chips Hardware Conference. Dit event is dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor professionals en technisch managers in de high-end elektronica- en IC-ontwikkeling.
In het lezingenprogramma staan technologische trends en marktontwikkelingen in de elektronica- en halfgeleiderindustrie centraal. Thema's van dit jaar zijn FPGA's, productiekwaliteit, analoog, embedded computers, software-hardwarecodesign en elektronica van de toekomst.
Op Bits&Chips Hardware Conference 2011 praat u op één dag bij met vakgenoten, experts en leveranciers van componenten, tooling, kennis en diensten.

cEDM bijdrage:

PBA kwaliteit en falingsrisico’s: cijfers graag!

Uw Printed Board Assemblage leverancier levert de gevraagde PBA. Hoe zeker zijn we van de kwaliteit van deze PBA? Hoe groot is het risico dat deze PBA niet werken bij integratie in uw apparatuur of bij opstart bij de klant? Een voor de hand liggende vraag waarop de industrie vandaag nog geen goed antwoord heeft.
Dick Van Hees (ASML) belicht de behoefte aan een éénduidige manier om het PBA kwaliteitsrisico te beschrijven en te minimaliseren.
Hoe dit kan en hoe het nodige cijfermateriaal kan verkregen worden, wordt toegelicht, door Geert Willems (imec). In de voorgestelde methode spelen de kwantificatie van assemblagefoutkansen (DPMO), yield en de afdekkingsgraad van productietesten een belangrijke rol.
De inzet van de methodiek in een productieomgeving bespreekt Kris Meeus (TBP). Reële productiecijfers illustreren de kwantificatie en analyse van assemblagekwaliteit en hoe systematische fouten gedetecteerd kunnen worden. Het belang van een goede Design-for-Assembly praktijk om het falingsrisico te minimaliseren wordt geïllustreerd.

Challanges and Opportunities

Date:
Wednesday, June 1, 2011
Info:

Often, design engineers apply rigorously a set of design rules, based on earlier experience, in the design of their new electronics products. However, due to increasing speeds in digital applications, new technologies, compacter designs, higher safety and reliability demands and the increasing application of electronics in harsh environments, the design engineer is often confronted with issues that cannot easily be accounted for anymore without in-depth physical insight.
To tackle these problems, simulations can help the design engineer to gain more insight in the real behaviour of a new design. Simulations can be used for different design areas, such as the electromagnetic, thermal and dynamic behaviour of the electronics, avoiding interdisciplinary problems already in the first prototypes.
However, applying simulations in electronics design is not straight-forward. Design engineers are confronted with a lot of questions. In which detail does one need to model a design? How reliable are the obtained results? Which software tools are available? All these issues and a lot more will be tackled in our workshop on Software Aided Design: Challenges and Opportunities.

 Software Aided Design

Betrouwbaarheid van Elektronica

Date:
Thursday, December 16, 2010
Info:

"Bekijk betrouwbaarheid van elektronica vanuit verschillende invalshoeken (chip-verpakking-bord niveau) en leer hoe het ene niveau het andere kan beïnvloeden."
"Maak kennis met de wetenschappelijke methodiek bij de ontwikkeling en realisatie van elektronica."
"Gebruik die kennis om de complexiteit te beheersen en de betrouwbaarheid te borgen."
"Ervaar de kracht van deze methode ten opzichte van ervaringsgebaseerd werken."

In dit demo event wordt aangegeven hoe een IC-geinspireerde wetenschappelijke methodiek een krachtige hefboom vormt om het hoofd te bieden aan de belangrijke uitdagingen van de elektronische productontwikkeling.

 Programma

Date:
Tuesday, September 28, 2010 to Friday, October 1, 2010
Info:

Voor het eerst sinds jaren is HET Instrument, de grootste technologiebeurs van de Benelux, weer terug op de plek waar het ooit allemaal begon: Amsterdam RAI. Van dinsdag 28 september tot en met vrijdag 1 oktober 2010 zijn hier vierhonderdvijftig exposanten uit de industriële elektronica, industriële automatisering en laboratorium technologie te vinden.

http://www.fhi.nl

 Programma

cEDM bijdrage:

Lezing: "RoHS: Uitdagingen voor de elektronische toeleveringsketen" (Geert Willems)
RoHS heeft belangrijke gevolgen voor de elektronische toeleveringsketen. Elke schakel van de keten en elke afdeling van het bedrijf dient maatregelen te treffen. De toeleveringsketen is hiervan nog steeds onvoldoende doordrongen. Dit leidt tot ernstige kwaliteits- en betrouwbaarheidsproblemen. De presentatie schetst de impact van RoHS op de toeleveringsketen, de mogelijke gevolgen en de te treffen maatregelen. 

Date:
Thursday, June 17, 2010
Info:

Techwatch Events organiseert op 17 juni de derde Bits&Chips Hardware Conference. Dit event voor hoogopgeleide professionals en technisch managers uit de high-end elektronica- en IC-ontwikkeling draait om informatie uitwisselen, kennismaken en netwerken.
Bits&Chips Hardware Conference 2010 biedt u de kans om op één dag bij te praten met uw vakgenoten en kennis te maken met specialisten en leveranciers van componenten, tooling, kennis en diensten.
In het lezingenprogramma komen thema’s aan bod zoals chipsontwerp, EMS, Reach/Rohs, FPGA´s en RF-systemen. We staan open voor goede ideeën die dit event kunnen versterken.
Naast de gebruikelijke onderwerpen wil de organisatie dit jaar ook aandacht besteden aan de verschuivende waardeketens in electronics manufacturing services (EMS) en de distributie van hoogwaardige elektronicacomponenten. Aandacht voor nieuwe wet- en regelgeving voor milieubelastende stoffen (Reach en Rohs) lijkt ons ook gepast.
Bits&Chips Hardware Conference 2010 wordt ondersteund door Bits&Chips en de inmiddels zeer populaire Bits&Chips-nieuwsbrief.

cEDM bijdrage:

Lezing: "PCB-ontwerp- en realisatieproblematiek in het Rohs-tijdperk" (Geert Willems)
Vier jaar na het effectief worden van de RoHS richtlijn stellen we vast dat de kost, kwaliteit en betrouwbaarheid van elektronica in het RoHS tijdperk onvoldoende onder controle is. Aan de grondslag van deze situatie ligt de verhoogde complexiteit van de productrealisatie, de complexe toeleveringsketen met bijhorende versplintering van kennis en verantwoordelijkheden, een onderschatting van het belang van PCB/PBA technologie- en kwaliteitaspecten bij heel wat “fabless” OEM en onvoldoende “end-to-end” inzicht in de elektronische productrealisatie. De problematiek zal worden geschetst met de concrete gevolgen uit de praktijk vandaag.
Kennis is de sleutel tot succesvolle PBA realisatie. Traditioneel is deze kennis op ervaring gebaseerd. De revolutionaire omschakeling veroorzaakt door de RoHS regeling heeft de elektronica-industrie als geheel op onbekend terrein geplaatst waar ervaringskennis niet voor handen is. Een alternatieve wetenschappelijk onderbouwde aanpak dringt zich op om de uitdagingen gesteld door de dynamiek van milieurichtlijnen en technologieontwikkling tot opportuniteiten om te buigen. Hoe het anders kan, wordt geillustreerd aan de hand van een concreet voorbeeld: de selectie van een geschikt FR4 laminaat voor een loodvrij te solderen PBA.

Elektronica, van specialistisch ontwerp tot productie

Date:
Tuesday, April 27, 2010
Info:

Bij de ontwikkeling van elektronica worden verschillende fases doorlopen. In het prille begin ligt de nadruk op het concept en het algoritme. Daarna verschuift dat richting het prototype en later richting productie en maakbaarheid. Tijdens deze fases zijn verschillende expertises nodig. TBP Electronics levert een integrale EMS (electronics manufacturing service) oplossing, gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring met complexe elektronica. De productie wordt helemaal afgestemd op de behoefte van de klant.
In de presentatie belicht Kris Meeus van tbp de toegevoegde waarde voor klanten indien optimaal en vroeg in de keten gebruik gemaakt kan worden van de expertise van de producent.

Sanjeev Sarpal (Advanced Solutions Nederland) en Norbert Beltman (3T) concentreren zich juist op de verschillende fases tijdens de ontwikkeling.
(Engelse Presentatie): During electronic design companies want to minimize material costs without compromising on quality. Often they lack the expertise of how to mix analogue and digital technologies together to make their product more financially lean. This presentation illustrated some simple analogue/digital cost saving ideas for every day industrial applications, as well as giving a basic overview of DSP algorithm based solutions. 

Klik hier voor meer info.

Businesskansen voor Elektronica: Doorkijk in duurzame marktsectoren

Date:
Tuesday, March 23, 2010
Info:

Binnen de hedendaagse elektronicabranche moet flexibiliteit worden gecombineerd met creativiteit om de steeds hoger wordende complexiteit te verenigen. Maar de klant blijft koning...

  • De grote vraag is welke lessen we kunnen trekken uit de crisis?
  • Belangrijker nog is te signaleren of er al nieuwe technieken zijn opgestaan?
  • Hoe zorg je voor een goede balans in de organisatie & keten?
  • Welk leiderschap is benodigd om de organisatie te managen?

Pages