PCB Manufacturing technologiesessie

Invitation: 

Iedereen die nood heeft aan een basiskennis van PCB en/of PBA technologie en productietechnieken. In het bijzonder denken we aan managers, verantwoordelijken en ingenieurs actief in het ontwerpen, industrialiseren en aankopen van elektronische modules evenals productlijn- en kwaliteitsverantwoordelijken die te maken krijgen met elektronische modules.

Info: 

Deze training kadert in het Electronic Design & Manufacturing programma. Organisatie met medewerking van imec academy.

Elektronica is vandaag alomtegenwoordig geworden. De basistechnologie voor het vervaardigen van een elektronische module is het solderen van elektronische componenten op een Printed Circuit Board (PCB) die de verbindingen tussen de componenten realiseert. De PCB en PCB assemblage technologie biedt heel veel mogelijkheden maar stelt ook bepaalde randvoorwaarden en vereist een goede ontwerpmethodiek om te komen tot kostefficiënte, kwaliteitsproducten. Dit vergt enige basiskennis van deze technologieën.

Een korte “time-to-market” en een kostefficiënte industrialisatie van nieuwe producten vergt een goede communicatie tussen de ontwerp-, industrialisatie- en aankoopafdelingen enerzijds en de productie-eenheid anderzijds. Kennis bij de eerstgenoemde afdelingen omtrent de technologie en de gangbare industriële technieken voor de productie van PCB en PBAs is hierbij een belangrijk element.

Aangezien heel wat bedrijven niet (meer) over eigen elektronische productiefaciliteiten beschikken, biedt het EDM programma op regelmatige basis de mogelijkheid om in een namiddagsessie kennis te maken met de basistechnologie van PCB en PBA fabricage. Door deze sessie te organiseren in de PCB resp. PBA productieomgeving zelf wordt de gelegenheid geboden om kennis te maken met de technologie in de praktijk.

Date: 
Friday, March 23, 2018
Agenda: 

Ontvangst vanaf 12u30.

Inleiding door Bart Cox (imec)

Basis van PCB technologie door Joachim Verhegge (ACB)
In deze sessie wordt de basis van de PCB technologie uiteengezet. Naast een bespreking van de materialen worden de verschillende processen die gebruikt worden om een PCB te fabriceren geïntroduceerd - plating, etsing, laminering, boren, soldeermasker depositie, finishing. De PCB processequentie wordt besproken.

Introductie tot geavanceerde PCB technologie door Joachim Verhegge (ACB)
Een korte introductie wordt gegeven van geavanceerde processen en methoden die kunnen toegepast worden bij het fabriceren van PCBs voor hoog complexe producten, hoge densiteitsproducten, flexibele producten of die aan andere speciale eisen dienen te voldoen.

Rondleiding in de productieomgeving
Na een korte inleiding betreffende activiteiten van ACB en de geïnstalleerde productieprocessen volgt een gedetailleerde rondleiding in de productieomgeving en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Subscription: 

Send an e-mail with your coordinates to academy@imec.be

Max. 25 deelnemers

Location: 
ACB, Vosmeer 3, 9200 Dendermonde
Participation fee: 

EDM Partners: 50 € (excl. BTW)
EDM Leden: 75 € (excl. BTW)
Niet-leden 100 € (excl. BTW)

Betaling na bevestiging van uw inschrijving.