VIS-INPROVOL : 1/10/2015 – 30/9/2019

English version

Algemeen doel

De productevolutie in zowat alle toepassingen wordt gekenmerkt en sterk gedreven door een toenemende intelligentie van de producten op vlak van gegevensverzameling en verwerking en op vlak van werking en communicatie. Elektronica als intelligentiedrager is een essentieel onderdeel geworden van elke nieuwe productontwikkeling in de maakindustrie en speelt een steeds belangrijkere rol in andere sectoren.

De elektronicasector wordt gedomineerd door de consumentensector die gericht is op lage productiekost en een heel korte innovatiecyclus.Dit leidt tot ernstige risico’s bij het implementeren van elektronica in toepassingen waar voldoende lange levensduur vereist is. In de groeiende markt van steeds complexere intelligente producten is de competentie om producten met een voorspelbare levensduur onder de beoogde werkingsomstandigheden snel en kosteffectief te realiseren met de geschikte elektronica een cruciaal competitief voordeel. InProVoL brengt deze op falingsfysica gebaseerde competentie in een praktisch implementeerbare vorm naar de doelgroep.

De doelgroep

De doelgroep zijn de bedrijven uit de maakindustrie die elektronica ontwikkelen, produceren en/of implementeren inclusief de toeleveringsbedrijven. De ruime doelgroep bestaat uit 2500 bedrijven waarvan meer dan 96% KMO, het merendeel niet-O&O intensief, en vertegenwoordigt 35 miljard Euro omzet en 110000 werknemers. Daarnaast is er een belangrijke “spill-over” naar “smart products” buiten de technologische sector. De doelgroep bestaat uit 30 Innovators, 50 Early Adopters en een 200 Early Majority bedrijven. Specifieke acties naar innovatievolgers uit de technologische sector en elektronica implementatoren buiten de hoofddoelgroep worden voorzien.

Concrete doelen

Het project beoogt de ontwikkeling van professionele intelligente producten sneller, effectiever en goedkoper te maken om zo goedkopere maar toch betere producten met een korte “time-to-market” op de markt te brengen. Dit versterkt de internationale competitiviteit van de doelgroep. Kennis van de falingsfysica van elektronica vormt de basis van de innovatie. Deze kennis wordt vertaald in praktische, toegankelijke ontwikkelingsmethoden, ontwerp- en kwalificatierichtlijnen en software die de relaties tussen de beoogde levensduur, de werkingscondities en de ontwerp- en productieparameters praktisch hanteerbaar maken. Dit alles wordt door collectieve kennisverspreiding, individuele begeleiding en een website bij de doelgroep gebracht.

Het project zal 4 methodieken, 4 categorieën richtlijnen en 3 software-sets realiseren. Het project beoogt 200 bedrijven te bereiken via 24 events, 32 publicaties/presentaties, 200 bedrijfscontacten en 20 projecten. Tijdens de projectlooptijd implementeren 20 bedrijven InProVoL innovatie elementen in hun werking.

Verwachte resultaten en impact

InProVoL beoogt een fundamentele verschuiving van de traditionele betrouwbaarheidsverzekering op basis van historiek en producttest naar een snellere, effectievere en toch goedkopere methode die zich richt op een gekwantificeerd inzicht in de falingsmechanismen en een aansluitende ontwerp- en kwalificatiemethodiek. Op betrouwbaarheid gerichte producttesten in het productontwikkelingstraject worden vervangen door ontwerpberekeningen en minder maar effectievere testen in een kwalificatietraject. De verandering bij de doelgroep bedrijven bestaat uit een toenemende kennis, vertrouwen en gebruik van falingsfysica, “virtual prototyping” en kwalificatie, meer kwaliteitscontrole van de toeleveringsketen en minder omgevingstesten op productprototypes.

De aangedragen kennis en methodiek betekenen een belangrijk competitief voordeel voor het doelgroep bedrijf, met name: minstens 3.5% jaarlijkse omzetgroei overeenstemmende met de internationale markgroei, lagere productuitval equivalent aan 1% jaaromzet kostenbesparing en 15% kortere doorlooptijd en 1.5% jaaromzet kostenbesparing in de productontwikkeling. De directe impact van InProVoL wordt begroot op M€300exportgroei, 750 werkplaatsen en M€140 kostenbesparing. InProVoL stimuleert de realisatie van duurzame producten met een geoptimaliseerde levensduur en aangepast onderhoud en (her)gebruik. Dit leidt tot minimalisatie van materiaalgebruik, afvalstromen en milieu impact.