Agoria Workshop

De RoHS 2-richtlijn en zijn betekenis voor uw bedrijf

Info: 

Agoria nodigt u uit voor een workshop over de vorig jaar gepubliceerde nieuwe RoHS-richtlijn 2011/65/EU (“RoHS 2”), waarvan de praktische toepassing start in 2013. Deze workshop vindt plaats op maandag 23 april.

De RoHS2-richtlijn verbiedt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in alle producten die afhankelijk zijn van elektriciteit om een beoogde functie te vervullen.

U krijgt tijdens deze workshop een overzicht van de vereisten van RoHS 2 en de fundamentele wijzigingen die werden doorgevoerd ten opzichte van de initiële RoHS-richtlijn, zodat u uw strategie voor productconformiteit hierop kunt afstemmen.

Met de herziening van de RoHS richtlijn werden een aantal fundamentele wijzigingen doorgevoerd, onder andere wat betreft het toepassingsgebied, de verantwoordelijkheden van de economische operatoren (fabrikanten, importeurs, distributeurs) en de (nieuw ingevoerde) CE-markering. Zo wordt het toepassingsgebied in fasen uitgebreid tot alle producten die afhankelijk zijn van elektriciteit om één van hun functies te vervullen.

Er is geen onmiddellijke uitbreiding van de lijst van substanties met gebruiksbeperkingen, maar er wordt wel een methodologie ingevoerd om deze lijst uit te breiden. Basisprincipes die gekend zijn uit andere richtlijnen (zoals machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijn, …), zoals de verklaring van overeenstemming en CE markering, worden in RoHS 2 ingevoerd. Tevens worden de verplichtingen voor alle marktspelers (fabrikant, importeur, distributeurs) verduidelijkt.

Presentations: 

See our Presentations section.

Date: 
Monday, April 23, 2012
Agenda: 
  • 13:30 Ontvangst
  • 14:00 Welkomstwoord (Marc Cumps - Agoria)
  • 14:10 Bijdrage van Europese regelgeveing aan duurzame EEE (Denis Pohl - FOD Volksgezondheid en Leefmilieu)
  • 14:40 De nieuwe RoHS-richtlijn (Johan Daniëls - FOD Volksgezondheid en Leefmilieu)
  • 15:10 Europese normalisatie ter ondersteuning van implementatie RoHS2 (Jean-Luc Detrez)
  • 15:40 Uitdagingen voor de OEM en zijn toeleveringsketen (Geert Willems - imec)
  • 16:20 Q&A sessie
  • 16:30 Einde
Location: 
Agoria, A.Reyerslaan 80, 1030 Brussel