VIS-PROSPERITA: 1/1/2011 - 31/12/2014

Probleem- en doelstelling

De Productdoelgroep - die elektronica bevattende producten op de internationale markt brengt - wordt geconfronteerd met een zeer complexe en sterk competitieve context gevormd door een versplinterde elektronische toeleveringsketen, een snelle technologische evolutie en een milieuregelgeving met toenemende impact op de productontwikkeling. De Productdoelgroep, in het bijzonder de KMO, heeft onvoldoende kennis van elektronicatechnologie, productiemethoden en falingsmechanismen als gevolg van de uitbestedingtrend en het ontbreken van een aansluitend academisch kader. De doelgroep vraagt ondersteuning bij het specificeren, ontwerpen, produceren en integreren van elektronica om haar innovatie, kost, kwaliteit en time-to-market objectieven te realiseren en zo haar internationale concurrentiepositie te verstevigen. De industrievraag wordt beantwoord door het aanbieden van een handleiding Printed Board Assembly (PBA) realisatie en integratie, ondersteund met collectief en individueel advies. Aldus wordt een Design-for-X potentieel(¹) aangeboord bij de doelgroep die bestaat uit 10% productkostreductie, 10% time-to-market reductie en 25% prototypekostreductie. De internationale competitiviteit van de doelgroep kan zo beduidend versterkt worden met een realistisch groeipotentieel van omzet en tewerkstelling in Vlaanderen.

 

Doelgroepkwantificatie

De ruime doelgroep bestaat uit de grote en groeiende Productdoelgroep, uit de Ontwerpgroep die PBA ontwerpen en uit de Hefboomgroep gevormd door een 50-tal assemblage (EMS) en PCB leveranciers. De Hefboomgroep zorgt voor een grote DfX-innovatiehefboom (factor 100) naar de Product- en Ontwerpgroep toe, die zij als klanten heeft. Meer dan 95% van de doelgroep zijn KMO. De specifieke doelgroep bestaat uit een 200-tal Vlaamse bedrijven uit de ruime doelgroep die DfX innovatie nastreven. Alle schakels van de elektronische toeleveringsketen zijn vertegenwoordigd in een gebruikersgroep gevormd door een kern van 20 actief participerende bedrijven. Zij hebben een piloot- en hefboomfunctie naar de specifieke doelgroep toe.

Innovatief karakter

De succesvolle lancering in het voortraject van een pilootrichtlijn PCB specificatie wordt in dit project uitgebreid tot een volledige DfX-handleiding voor PBA specificatie, ontwerp, productie en integratie ondersteund met kwantificatiehulpmiddelen. Hiervoor worden een aantal nieuwe fysische modellen ontwikkeld. Het is de eerste maal dat een praktijkgerichte PBA handleiding met volgende kenmerken:

  • wetenschappelijk onderbouwd;
  • praktijkgetoetst door vertegenwoordigers van alle schakels van de toeleveringsketen;
  • aangestuurd vanuit een niet-commerciële helikopterpositie t.o.v. de toeleveringsketen door de VIS-Prosperita uitvoerende kenniscentra;
  • ter beschikking wordt gesteld aan de ruime doelgroep en geïmplementeerd bij de specifieke doelgroep.
     

Economische impact

De doelgroep boekt belangrijke verbeteringen op vlak van time-to-market, ontwikkelingskost(1), productkost en niet-kwaliteitskost (productuitval). De economische waarde van het project voor de KMO’s uit de specifieke doelgroep wordt begroot op 110 miljoen Euro.

Implementatiestrategie

Er wordt specifieke collectieve output gegenereerd onder de vorm van de PBA handleiding en KMO-vriendelijke softwaretools. Dit wordt laagdrempelig ter beschikking gesteld van de doelgroep o.a. via www.cedm.be. De disseminatie wordt ondersteund door workshops, publicaties, presentaties en “white papers”. Tevens wordt bedrijfsspecifieke implementatiebegeleiding voorzien onder de vorm van kennisoverdragende bedrijfsprojecten. Verder steunt de implementatiestrategie op de piloot- en hefboomfunctie van de gebruikersgroep die tevens instaat voor de praktijktoets.

 VIS-PROSPERITA output

(¹) Why Printed Circuit Board Design Matters to the Executive: How PCBs Are a Strategic Asset for Cost Reduction and Faster Time-to-Market. - Aberdeen Group, February 2010.