VIS-Prosperita

PRoductverbetering dankzij Ontwerp- en SPecificatieregels voor Elektronica Realisatie en InTegrAtie gebaseerd op fysische modellering - Een handleiding PBA realisatie en integratie

(Product Improvement through Design Guidelines for Electronics Manufacturing and Integration based on Physical Modelling)

 

More information on membership / partnership