CO-PBA-DFX : 1/10/2008 - 30/9/2010

Het CO-PBA-DfX project heeft als thematiek het ontwerp en kwalificatie van elektronische producten gebaseerd op Printed Board Assemblies (PBA). Het richt zich op de niet-elektrische ontwerpaspecten van de PBA samengevat in de term Design-for-X. De belangrijkste DfX factoren die aan bod komen zijn maakbaarheid, betrouwbaarheid en test.

De doelgroep van het project zijn alle bedrijven die betrokken zijn bij de specificatie, ontwikkeling, kwalificatie en productie van elektronische assemblages (PBA). Dit omvat zowel traditionele elektronicabedrijven als bedrijven die elektronica implementeren in hun producten.

De doelgroep wordt geconfronteerd met een sterke concurrentie, een snelle technologische evolutie, een versplinterde internationaal opererende toeleveringsketen, nieuwe milieurichtlijnen en de revolutionaire omschakeling naar loodvrije productie. Dit leidt tot een zeer hoge graad van complexiteit van de productontwikkeling en productie.

Hierdoor heeft de doelgroep een toenemende nood aan praktisch bruikbare ontwerp- en kwalificatierichtlijnen voor PBA. Het opstellen hiervan overstijgt de mogelijkheden van het individuele bedrijf in het bijzonder die van de KMO. 

Het project wil deze nood beantwoorden door het uitwerken van technisch-wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen die in documentvorm ter beschikking gesteld zullen worden van de doelgroep. Deze richtlijnen zullen ondersteund worden met KMO-gerichte software hulpmiddelen die een “trade-off” analyse van ontwerp- en kwalificatieopties mogelijk maken op basis van objectieve criteria. Het project biedt een geïntegreerde ontwerp- en kwalificatiemethodiek aan voor PBA.

De richtlijnen zullen gebaseerd worden op het uitbouwen van een kennisbasis die bestaat uit de evaluatie en structurering van PBA informatie, modellering van karakteristieke PBA configuraties en de kwantificering van de relatie tussen ontwerpparameters en producteigenschappen zoals maakbaarheid, kwaliteit, kost, testbaarheid en betrouwbaarheid. Op deze wijze slaat het project de brug tussen het academische technologisch elektronica-onderzoek en de industriële productontwikkeling.

De ontwerp- en kwalificatiemethodiek heeft een impact op elke fase van de PBA productlevenscyclus. Belangrijke verbeteringen kunnen gerealiseerd worden op vlak van ontwikkelingskost, ontwikkelingsduur en risicobeheersing, kwalificatiekost en -effectiviteit, productiekost, kwaliteit, betrouwbaarheid en beheersing van de toeleveringsketen. De economische meerwaarde van het project voor de doelgroep wordt bij een bescheiden implementatiegraad begroot op 5 à 10 miljoen Euro per jaar.

De richtlijnen vormen een belangrijk hulpmiddel bij het implementeren van elektronica voor de bedrijven buiten de traditionele elektronicasector. Elektronica is in heel wat producten vereist om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar functionaliteit. Voor bedrijven buiten de technologische sector zoals textiel, bouw en logistiek betekent het ter beschikking hebben van richtlijnen een belangrijke verlaging van de drempel tot het implementeren van elektronica. Het inbouwen van intelligentie door middel van elektronica opent de weg naar een brede waaier van uitermate innovatieve producten en toepassingen.

Het project is complementair aan het Technologisch Dienstverleningsproject ELIAS 2. TD-ELIAS 2 en opvolgers zullen instaan voor de disseminatie en de valorisatie van de resultaten van het project.